Městská část Praha 17

79. jednání Rady městské části

ze dne 26.07.2013

Usnesení

Us RMČ 000270/2013

Žádost pana Jiřího Brouma o výpůjčku skateparku v ulici Na chobotě, Praha 17

Rada městské části

1. projednala
žádost o výpůjčku skateparku v ulici Na chobotě, Praha 17, pro akci s názvem "Lakai rides on Ambasadors tour 2013, která se uskuteční v sobotu 27. 7. 2013 od 8,00 do 21,00 hodin
2. souhlasí
s výpůjčkou skateparku v ulici Na chobotě, Praha 17, pro akci s názvem "Lakai rides on Ambasadors tour 2013, která se uskuteční v sobotu 27. 7. 2013 od 8,00 do 21,00 hodin 
3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení
  1. , Odbor správy obecního majetku
  2. , Odbor životního prostředí a dopravy
    na vědomí
4. zmocňuje
starostku k podpisu smlouvy o krátkodobé výpůjčce

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF