Městská část Praha 17

78. jednání Rady městské části

ze dne 17.07.2013

Usnesení

Us RMČ 000265/2013

Úprava zastřešení kolumbárií řepského hřbitova

Rada městské části

1. projednala
zveřejnění výzvy k podání nabídek na stavební práce "Úprava zastřešení kolumbárií řepského hřbitova",
2. schvaluje
zveřejnění výzvy k podání nabídek na stavební práce "Úprava zastřešení kolumbárií řepského hřbitova", 
3. ukládá
vedoucímu OSOM zajistit zpracování zadávací dokumentace a následné vypsání výzvy k podání nabídek,
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ k podpisu výzvy k podání nabídek.
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF