Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000257/2019

Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných MČ Praha 17 pro školní rok 2019/2020

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k žádostem ředitelek mateřských škol o schválení výjimky z počtu dětí a žáků na jednotlivé třídy,

2. souhlasí

s navýšením počtu dětí a žáků na jednotlivé třídy základních a mateřských škol pro školní rok 2019/2020 takto:

1.  26 dětí na třídu ve čtyřech třídách pracoviště Sluníčko a jedné třídě pracoviště Duha

v MŠ Laudova se speciálními třídami;

2.  26 dětí na třídu ve dvou třídách, 27 dětí ve třech třídách a 28 dětí ve třech třídách MŠ Bendova;

3.  25 dětí na třídu v šesti třídách, 26 dětí ve dvou třídách MŠ Socháňova;

4.  26 dětí na třídu ve čtyřech třídách MŠ Pastelka;

 

 

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  OŠK zajistí předání souhlasu ředitelkám mateřských a základních škol

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF