Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne 26.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000251/2019

Výsledek výběrového řízení "Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 v objektu Vondroušova 1193"

Rada městské části

1. se seznámila

s nabídkami podanými ve výběrovém řízení na stavební práce "Stavební úpravy koupelny bytu č. 51 v objektu Vondroušova 1193",

2. schvaluje

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Stavební úpravy koupelny č. 51 v objektu Vondroušova 1193" s tím, že vítězem se stala firma Otistav s.r.o., se sídlem Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, s cenou zakázky 228.124,35 Kč (vč. DPH) a dobou provedení rekonstrukce do 14 kalendářních dní od zahájení prací,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy o dílo,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF