Městská část Praha 17

18. jednání Rady městské části

ze dne 26.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000240/2019

Návrh nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužby. Zamýšlenou novelou by mělo dojít ke zvýšení maximálních cen osobní taxislužby na území hl. m. Prahy.

Rada městské části

1. projednala

Návrh nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužby. Zamýšlenou novelou by mělo dojít ke zvýšení maximálních cen osobní taxislužby na území hl. m. Prahy,

2. souhlasí

se zněním návrhu nařízení hl. m. Prahy o maximálních cenách osobní taxislužby, uvedeném v bodě 1. tohoto usnesení ve znění obsaženém v důvodové zprávě,

3. ukládá

KTA zabezpečit příslušné kroky.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 28.06.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF