Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000228/2019

Program zasedání ZMČ 7 dne 19. 6. 2019

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu 7. zasedání ZMČ Praha 17 dne 19. 6. 2019,

2. schvaluje

navržený program 7. zasedání ZMČ Praha 17 dne 19. 6. 2019,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF