Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000204/2019

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Změnové listy č.36,50,54,60,61,62,68,69,70,71,74,77

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženými změnovými listy č.36,50,54,60,61,62,68,69,70,71,74,77, včetně jejich příloh na stavbu ,,Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"

2. souhlasí

se zařazením změnových  listů  č. 36,50,54,60,61,62,68,69,70,71,74,77 do návrhu Dodatku č.5  ke Smlouvě o dílo č.2017/0020  na stavbu  ,,Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě", který bude následně předložen k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 17

Zhotovitel stavby : GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s. - Centrum Na Chobotě

3. ukládá

OÚRI zapracovat Změnové listy č. 36, 50, 54, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 74, 77, do návrhu Dodatku č.5 ke  Smlouvě o dílo č. 2017/0020

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Šimonová)

Tisk Export článku do PDF