Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000193/2019

Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, přijetí nabídky

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zadané dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

2. rozhodla

o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zadané dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

Účastníka: WALCO CZ spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice, IČO: 256 40 623
Nabídková cena bez DPH   4 200 000,- Kč
DPH 21%                               882 00,- Kč
Nabídková cena s DPH      5 082 000,- Kč

Záruční lhůta je 60 měsíců.

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o dílo a oznámení o výběru dodavatele

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF