Městská část Praha 17

74. jednání Rady městské části

ze dne 17.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000184/2013

Příspěvek na zahraniční výjezdy žáků základních škol MČ Praha 17

Rada městské části

1. se seznámila
s programem pro podporu jazykového vzdělávání MČ Praha 17 a Letiště Praha a.s." My ve světě - svět u nás" pro rok 2013 a návrhem na přidělení příspěvku na základě žádostí základních škol
2. schvaluje

1. financování programu z daru Letiště Praha a.s.

2. přidělení příspěvku základním školám v této výši:

ZŠ genpor. Fr. Peřiny   278 700,- Kč

ZŠ Jana Wericha         307 800,- Kč

  1. , Odbor školství a kultury
    předání písemné informace o rozhodnutí RMČ Praha 17 ředitelkám základních škol
  2. , Ekonomický odbor
    zajištění návazných kroků při realizaci

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF