Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000180/2019

Odmítnutí pronájmu nebytového prostoru z výběrového řízení na sklad č. 302 v čp. 1137 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. bere na vědomí

oznámení  XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX výherce výběrového řízení na nebytový prostor č. 302 sklad v suterénu domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy o odmítnutí uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený nebytový prostor,

2. ruší

usnesení RMČ č. 000119/2019 ze dne 27. 3. 2019,

3. schvaluje

vyhlášení nového výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 skladu o vel. 14m2 v suterénu domu čp. 1137, Jiránkova ulice za min. smluvní nájemné ve výši 887,57 Kč/m2/rok bez služeb,

5. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF