Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000180/2013

Zajištění znaleckého posudku na ocenění pozemků parc.č. 563, 564 a 565/1

Rada městské části

1. projednala

zajištění znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 z hlediska tržní hodnoty

 

2. schvaluje

zajištění znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 z hlediska jejich tržní hodnoty. Pozemky jsou svěřeny do správy MČ Praha 17 v k. ú. Řepy, lokalita ul. Karlovarská.

3. ukládá
vedoucímu OSOM zajistit znalecký posudek na ocenění pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 podle jejich tržní hodnoty. 
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF