Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000177/2019

Volný byt č. 26 o vel. 2+k.k.,v 5. podlaží, Žufanova čp. 1099, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. projednala

návrh Majetkové a bytové komise ze dne 25. 3. 2019 na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26 o vel. 2+k.k., v 5. podlaží domu čp. 1099 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy s žadatelkou vedenou v evidenci žádostí o pronájem bytu, XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX

2. schvaluje

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne 25. 3. 2019 pronájem bytu č. 26 o vel. 2+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy - XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXX XX XXXXXX. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130,- Kč/m2/měsíc/ bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF