Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000172/2013

Metodický pokyn k provádění rekonstrukce uvolněných bytů svěřených Městské části Praha 17

Rada městské části

1. projednala
návrh metodického pokynu k provádění rekonstrukce uvolněných bytů svěřených Městské části Praha 17
2. schvaluje

 metodický pokyn k provádění rekonstrukce uvolněných bytů svěřených Městské části Praha 17

3. ruší
usnesení RMČ č. 42.34 ze dne 16. 5. 2012 
4. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF