Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000171/2019

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 49 o vel. 2+k.k. s přísl., v 8. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 49 o vel. 2+k.k. s přísl., v 8. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 112,-Kč/m2/měsíc bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 12. 3. 2019 do 12. 4. 2019 do 12.30 hodin. Došlo 14 nabídek,

2. schvaluje

- pořadí zájemců:10,14,1

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 49 o vel. 2+k.k. s přísl., v 8. podlaží domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy se zájemcem č.10 za nabízené nájemné ve výši 356,- Kč/m2/měsíc bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF