Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000165/2019

Výzva k podání nabídky "Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě

Rada městské části

1. projednala

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby - "Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě" dle § 27 odst. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2. rozhodla

o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby - "Technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby - Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě"   dle § 27 ods. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu výzvy k podání nabídek

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Šimonová)

Tisk Export článku do PDF