Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000161/2020

Změna sídla společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Rada městské části

1. se seznámila

ve smyslu § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný společník společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316, se záměrem změny sídla společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. na adresu Na Chobotě 1420/16, Řepy ,163 00 Praha 6,

2. souhlasí

ve smyslu § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný společník společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316, se změnou sídla společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. na adresu Na Chobotě 1420/16, Řepy, 163 00 Praha 6,

3. ukládá

jednateli společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ: 08082316 postupovat v souladu s navrženou změnou a zabezpečit potřebné úkony.

Zodpovídá:  Jaroslav Bíro, Místostarosta MČ Praha 17
  Jednatel

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Jaroslav Bíro)

Tisk Export článku do PDF