Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000161/2019

Zřízení Právního odboru

Rada městské části

1. projednala
 1. zřízení Právního odboru úřadu městské části Praha 17, strukturu tohoto odboru bez členění na nižší organizační články a náplň činnosti tohoto odboru v přenesené a samosprávné působnosti dle přílohy, a to s účinností od 1. června 2019,

 2. stanovení počtu systemizovaných pracovních míst v právním odboru na 7,5 s tím, že u tří systemizovaných pracovních míst včetně vedoucího odboru bude předepsané magisterské vzdělání v oboru právo,

 3. zrušení dosavadní funkce vedoucího právního oddělení Odboru kanceláře tajemníka ke dni 31. května 2019,

 4. do obsazení místa vedoucího Právního odboru pověřit jeho vedením dosavadního vedoucího právního oddělení Odboru kanceláře tajemníka Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salveta, PhD., DBA

 5. změnu Organizačního řádu městské části Praha 17 dle přílohy,

 6. výběrové řízení pro obsazení funkce vedoucího právního odboru tak, aby k obsazení funkce mohlo dojít od 1. července 2019,

2. schvaluje
 1. zřízení Právního odboru úřadu městské části Praha 17, strukturu tohoto odboru bez členění na nižší organizační články a náplň činnosti tohoto odboru v přenesené a samosprávné působnosti dle přílohy, a to s účinností od 1. června 2019,

 2. stanovení počtu systemizovaných pracovních míst v právním odboru na 7,5 s tím, že u tří systemizovaných pracovních míst včetně vedoucího odboru bude předepsané magisterské vzdělání v oboru právo,

 3. zrušení dosavadní funkce vedoucího právního oddělení Odboru kanceláře tajemníka ke dni 31. května 2019,

 4. do obsazení místa vedoucího Právního odboru pověřit jeho vedením dosavadního vedoucího právního oddělení Odboru kanceláře tajemníka Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salveta, PhD., DBA

 5. změnu Organizačního řádu městské části Praha 17 dle přílohy,

 6. výběrové řízení pro obsazení funkce vedoucího právního odboru tak, aby k obsazení funkce mohlo dojít od 1. července 2019,

3. ukládá

tajemníkovi Úřadu městské části Praha 17:

 • provést změnu Organizačního řádu městské části Praha 17 dle přílohy,

 • zajistit výběrové řízení pro obsazení funkce vedoucího právního odboru tak, aby k obsazení funkce mohlo dojít od 1. července 2019.

 

Zodpovídá:  Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu Termín: 14.05.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF