Městská část Praha 17

73. jednání Rady městské části

ze dne 05.06.2013

Usnesení

Us RMČ 000159/2013

Dodatky smluv v souvislosti s původním projektem "eGovernment v Praze"

Rada městské části

1. projednala
znění Dohody o ukončení smlouvy o partnerství a Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce.
2. ukládá
  1. starostce Bc. Jitce Synkové podpis výše zmíněných smluvních dokumentů
  2. KTA zabezpečit příslušné úkony
  1. , Kancelář starosty
  2. , Kancelář tajemníka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF