Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000157/2020

Účetní závěrka městské části Praha 17 za rok 2019

Rada městské části

1. projednala

účetní závěrku městské části Praha 17 za rok 2019

2. schvaluje

účetní závěrku městské části Praha 17 za rok 2019

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF