Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000157/2019

Změny rozpočtu k 31. 5. 2019

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 27 - 28

2. ukládá

Mgr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 31. 5. 2019 k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF