Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000156/2020

Program zasedání ZMČ 14 dne 20.5.2020

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu 14.  zasedání ZMČ Praha 17 dne 20.5.2020,

2. schvaluje

navržený program 14.   zasedání ZMČ Praha 17 dne 20.5.2020,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF