Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000156/2019

Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2018 zřízených městskou částí

Rada městské části

1. projednala

účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018 zřízených městkou částí,

 

2. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018 zřízených městskou částí.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF