Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000155/2019

Účetní závěrka Městské části Praha 17 za rok 2018

Rada městské části

1. projednala

účetní závěrku Městské části Praha 17 za rok 2018,

2. schvaluje

účetní závěrku Městské části Praha 17 za rok 2018

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF