Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000152/2019

Výběrové řízení „Rekonstrukce volných bytů - XXIII."

Rada městské části

1. projednala

záměr provedení rekonstrukce 2 níže uvedených volných bytů ve vlastnictví MČ Praha 17: 

  • č. 66 Jiránkova 1135 (2+k.k.)
  • č. 7 Jiránkova 1136 (2+k.k.)
2. schvaluje

vypsání výběrového řízení na stavební práce „Rekonstrukce volných bytů - XXIII." spočívající v rekonstrukci bytů: 

  • č. 66 Jiránkova 1135 (2+k.k.)
  • č. 7 Jiránkova 1136 (2+k.k.)
3. ukládá

vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF