Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000151/2020

Žádost Centra sociálně zdravotních služeb se sídlem Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy, o místnost sklad(cca 32 m2) v 1. patře objektu čp.1221.

Rada městské části

1. projednala

žádost Centra sociálně zdravotních služeb se sídlem Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy, o místnost sklad  (cca 32 m2) v 1. patře objektu čp.1221,

2. schvaluje

rozšíření smlouvy o nájmu nebytových prostor čj. SM 0700000200, která byla dne 1. 7. 2007 uzavřena mezi městskou částí Praha 17 a Centrem sociálně zdravotních služeb, se sídlem Bendova 1121, Praha 6 - Řepy o  místnost sklad (cca 32 m2) v 1. patře objektu  čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 – Řepy,

3. ukládá

OSOM vydat správní firmě OPTIMIS pokyn k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě čj. SM 0700000200 ze dne 1. 7. 2007 o nájmu nebytových prostor v objektu Socháňově ulici čp. 1221, Praha 6 – Řepy, uzavřenou mezi městskou částí Praha 17 a Centrem sociálně zdravotních služeb, ve věci rozšíření předmětu nájmu o  místnost sklad  (cca 32 m2)  v 1. patře objektu. Ostatní ustanovení původní nájemní smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF