Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000150/2020

Výběrové řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXVI."

Rada městské části

1. projednala

záměr provedení rekonstrukce 4 níže uvedených volných bytů ve správě MČ Praha 17: 

  • č. 26  Žufanova 1093 (2+k.k.)
  • č. 35 Žufanova 1098 (2+k.k.)
  • č. 6 Bazovského 1118 (1+k.k.)
  • č. 10 Španielova 1273 (1+k.k.)
2. schvaluje

vypsání výběrového řízení na stavební práce „Rekonstrukce volných bytů - XXVI." spočívající v rekonstrukci bytů: 

  • č. 26  Žufanova 1093 (2+k.k.)
  • č. 35 Žufanova 1098 (2+k.k.)
  • č. 6 Bazovského 1118 (1+k.k.)
  • č. 10 Španielova 1273 (1+k.k.)
3. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF