Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000148/2020

Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy - zrušení zadávacího řízení

Rada městské části

1. projednala

Zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dle § 26 na stavební práce, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy".

2. rozhodla

O zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) zákona, z důvodu neobdržení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 z níž měla být veřejná zakázka částečně hrazena.

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF