Městská část Praha 17

13. jednání Rady městské části

ze dne 24.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000147/2019

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Pronájem osobního automobilu formou operativního leasingu na období 48 měsíců s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání leasingové smlouvy."

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle § 27 písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Pronájem osobního automobilu formou operativního leasingu na období 48 měsíců s fixní cenou nájmu po celou dobu trvání leasingové smlouvy."

2. souhlasí

s přijetím nabídky firmy Klokočka Auto Plus s.r.o., IČO: 63980606, za nabídkovou celkovou cenu operativního leasingu na 48 měsíců 560.925,60,- Kč bez DPH.

3. ukládá
  1. KTA zabezpečit příslušné kroky
  2. starostce Mgr. Jitce Synkové podepsat příslušné smlouvy (Rámcovou smlouvu o nájmu a podnájmu dopravního prostředku a smlouvu o nájmu dopravního prostředku)

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF