Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000144/2013

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Žufanově ulici čp. 1093 pronajatému v souvislosti s výkonem povolání

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nájemce obecního bytu č. 13 o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici pronajatého v souvislosti s výkonem povolání, o prodloužení nájemní smlouvy

2. schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, který je pronajat panu XXXX XXXXXXXXXXXXXXX v souvislosti s výkonem povolání – právník ÚMČ Praha 17, na dobu určitou do 31. 5. 2015

3. ukládá
vydat pokyn k navázání dodatku č.1 k nájemní smlouvě
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF