Městská část Praha 17

46. jednání Rady městské části

ze dne 11.05.2020

Usnesení

Us RMČ 000143/2020

Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2019 zřízených městskou částí

Rada městské části

1. projednala

účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019 zřízených městskou částí

2. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019 zřízených městskou částí

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF