Městská část Praha 17

12. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000142/2019

Připomínkování OZV o omezení provozní doby hostinských zařízení

Rada městské části

1. bere na vědomí

připomínkování OZV o omezení provozní doby hostinských zařízení,

2. souhlasí

se záměrem obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení ve variantě č. 2, tedy konec provozní doby v pátek, v sobotu a v den předcházející svátku nejpozději na 01:00 hodin následujícího dne, v ostatních dnech pak na 24:00 hodin

V rámci lokality MČ Praha 17 navrhuje začlenit do lokálního vymezení tato místa:

  • prostor vymezený křižovatkami Makovského - Bazovského a Makovského - Na Chobotě
  • prostor mezi Nevanova 1048/3 - Nevanova 1075/31
  • prostor vymezený křižovatkami Mrkvičkova - Šímova a Mrkvičkova - Součkova
5. ukládá

KTA zabezpečit příslušné úkony.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 15.04.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF