Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000141/2013

Žádost o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXX, Praha 6 - Řepy, o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy

2. schvaluje

pronájem volného nebytového prostoru - garážového stání č. 32 v přízemí, tj. v 1. podlaží objektu čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy, XXXXXXXX XXXXXXX, kterému byl přidělen byt zvláštního určení v bezbariérovém domě Vondroušova čp. 1193-4, Praha 6 - Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši 190,55 Kč/m2/rok (bez služeb) + DPH.

3. ukládá

postupovat ve smyslu usnesení

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF