Městská část Praha 17

12. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2019

Usnesení

Us RMČ 000139/2019

Žádost o souhlas se změnou v užívání stavby - Super Sport spol. s r.o. se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4, IČ 64582698

Rada městské části

1. projednala

žádost se změnou v užívání stavby, billboardu společnosti Super Sport, spol. s r.o. se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4, IČ 64582698, zastoupenou jednatelem ing. Markem Niklem,

2. souhlasí

se změnou v užívání stavby spočívající v prodloužení lhůty provozování reklamní plochy z části umístěné na pozemku parc. č. 1378/43 ve svěřené správě městské části Praha 17 v k. ú. Řepy na dobu 5 let společnosti Super Sport, spol. s r.o. se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4, IČ 64582698, viz příloha č. 1,

3. ukládá

vedoucímu Odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF