Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000138/2013

Dodávka nových šatních skříněk v ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova 1139/19 a Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy - přijetí nabídky veřejné zakázky

Rada městské části

1. projednala

přijetí nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku nových šatních skříněk včetně provedení nové nášlapné vrstvy podlahy a vymalování prostoru šaten, zadané podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení - uchazeče ALFA 3 spol. s r.o. se sídlem K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice (IČO 42228123).

Nabídková cena bez DPH 3 263 901, 35 Kč,vč. DPH 3 949 320, 63 Kč, doba provádění 22 dní, záruční lhůta 72 měsíců.

Financování akce z rozpočtu MČ Praha 17. 

2. souhlasí

s přijetím nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku nových šatních skříněk včetně provedení nové nášlapné vrstvy podlahy a vymalování prostoru šaten, zadané podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním řízení:

uchazeče ALFA 3 spol. s r.o. se sídlem K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice (IČO 42228123) 

Nabídková cena bez DPH 3 263 901, 35 Kč, vč. DPH 3 949 320, 63 Kč, doba provádění 22 dní, záruční lhůta 72 měsíců.

Financování akce z rozpočtu MČ Praha 17 

3. ukládá
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o přijetí nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo (po schválení kompetentními osobami). 
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF