Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000137/2013

Žádost Sdružení Linka bezpečí o finanční podporu

Rada městské části

1. se seznámila
se žádostí Sdružení Linka bezpečí o finanční podporu
2. schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 200 Kč Sdružení Linka bezpečí na provoz služby.
3. ukládá
OSV informovat žadatele o výsledku jednání RMČ

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF