Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000131/2020

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Služby související s tvorbou a rozvojem webových stránek“

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou a hodnocením nabídek pro výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky „Služby související s tvorbou a rozvojem webových stránek“, která byla vypsána na základě usnesení Us RMČ 000098/2020 ze dne 25.3.2020,

2. schvaluje

přijetí nabídky uchazeče Aira GROUP s.r.o., IČO: 25682598,

3. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 15.05.2020
4. zmocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy s firmou Aira GROUP s.r.o.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF