Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000126/2020

Zkrácení přerušení provozu mateřských škol a rozšíření náhradního prázdninového provozu v době letních prázdnin.

Rada městské části

1. se seznámila

s důvody zkrácení přerušení provozu mateřských škol a rozšíření provozu mateřských škol v době letních prázdnin

2. souhlasí

1. se zkrácením přerušení provozu mateřských škol o týden 20. 7. - 24.7.

2. s rozšířením náhradního prázdninového provozu v době od 20.7 do 24.7.2020 na mateřských školách:

MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316

MŠ Laudova se speciálními třídami na pracovišti Opuková 10/373

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistí předání usnesní všem ředitelkám mateřských škol

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF