Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000125/2020

Schválení postupu dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění k funkčnímu období ředitele

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu ke schválení postupu dle §166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění k funkčnímu období ředitele

2. schvaluje

v souladu s §166 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění automatické prodloužení funkčního období  paní Věry Pavlíkové, ředitelky Základní umělecké školy Blatiny, Praha 6 - Řepy, Španielova 50/1124

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  Informovat ředitelku ZUŠ Blatiny o výsledku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF