Městská část Praha 17

45. jednání Rady městské části

ze dne 29.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000124/2020

Změny rozpočtu k 30. 4. 2020 - DODATEK

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 21 - 29

2. ukládá

PhDr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 30. 4. 2020 - DODATEK k informaci na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF