Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000123/2020

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17.

Rada městské části

1. projednala

návrh Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17 na dobu trvání dvou let,

2. souhlasí

s návrhem Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17 na dobu trvání dvou let,

3. zmocňuje

starostku, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu, pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 17 na dobu trvání dvou let,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu Odboru správy obecního majetku postupovat dle usnesení RMČ Prahy 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF