Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000120/2013

Oznámení o projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

Rada městské části

1. projednala
oznámení o projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
2. bere na vědomí

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy s možností uplatnit své vyjádření nejpozději do 20.5.2013 včetně.  

3. ukládá
OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF