Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000114/2013

Program jednání ZMČ dne 15. 5. 2013

Rada městské části

1. se seznámila
s návrhem programu 19. zasedání ZMČ Praha 17
2. schvaluje
navržený program 19. zasedání ZMČ Praha 17
3. ukládá
KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF