Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000103/2013

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru nepotravinářského využití č.311 o vel. 73,60 m2 v přízemí domu čp. 1145, Makovského ul., Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila
s ukončením výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 311o vel. 73,60 m2 v přízemí domu čp. 1145 v ulici Makovského, Praha 6 - Řepy a počtem doručených obálek.
2. schvaluje
pořadí zájemců: obálka č.   2, 3
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF