Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000099/2013

Zřízení přístupové rampy k objektu MŠ Socháňova 1175 a zřízení nového chodníku u MŠ Socháňova 1176

Rada městské části

1. projednala
Vypsání výzvy dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: "Zřízení přístupové rampy k objektu MŠ Socháňova 1175 a zřízení nového chodníku u MŠ Socháňova 1176"
2. souhlasí
s vypsáním výzvy
3. ukládá
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy
  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  2. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF