Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000091/2020

Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě 8054923110, pojištění Sportovního centra Na Chobotě + tiskárny XEROX

Rada městské části

1. projednala

Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 8054923110, kterým se rozšiřuje seznam pojištění nemovitých věcí, Sportovní centrum Na Chobotě a věci movitých , 2 ks tiskáren XEROX,

2. schvaluje

Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 8054923110, pojištění movitých a nemovitých věcí, jak je uvedeno v obsahu Dodatku č. 13, na dobu neurčitou,

3. zmocňuje

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu Dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 8054923110,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu Odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení RMČ Prahy 17.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF