Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000080/2020

Zrušení usnesení RMČ č. 000450/2019 ze dne 9.12.2019 a vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru sloužícího k podnikání č.103 (dle původní evidence č.302) v přízemí domu čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

pronájem volného  nebytového prostoru určeného k podnikání č. 103 (dle původní evidence 302) v přízemí domu čp. Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy,

2. ruší

Usnesení RMČ č. 000450/2019 ze dne 9.12.2019,

3. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 103 o vel. 73,50 m2 v přízemí domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy, nájemné v min. požadované výši 1.231,75 Kč/m2/rok/bez služeb,

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF