Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000078/2020

Návrh na uzavření Servisní smlouvy na tři statistické ukazatele rychlosti

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu na uzavření Servisní smlouvy

2. souhlasí

s uzavřením Servisní smlouvy s firmou GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO:24132098 DIČ CZ 24132098

3. zmocňuje

starostku PhDr. J. Synkovou k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  realizace usnesení
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF