Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000073/2020

Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvody k vyhlášení ředitelského volna ředitelkami základních škol MČ Praha 17 a ředitelkou ZUŠ Blatiny dne 29.- 30. 06. 2020  z technických a organizačních důvodů,

2. ukládá

ředitelkám škol seznámit s touto skutečností rodiče v dostatečném předstihu, zajistit provoz družiny a uveřejnit tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zodpovídá:  Odbor školství a kultury
  zajistit předání výsledku jednání RMČ Prahy 17 ředitelkám všech škol

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF