Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000069/2020

Změny rozpočtu k 29. 2. 2020

Rada městské části

1. schvaluje

rozpočtová opatření č. 1 - 9

2. ukládá

PhDr. J. Synkové - starostce městské části

předložit Změny rozpočtu k 29. 2. 2020 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. 4. 2020.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF