Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000061/2020

Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu na uzavření  Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy s firmou EKO-PF s.r.o. se sídlem: Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, IČ: 62525816 DIČ: CZ 62525816

3. zmocňuje

starostku PhDr. J. Synkovou k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  realizace usnesení
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF